top of page

Condiţiile şi procedurile de acordare a permiselor ca urmare a punerii în aplicare a Protocolului II al Acordului de liberă circulaţie între Uniunea Europeană şi Confederaţia Elveţiană (extinderea la România şi Bulgaria) (versiune 2014)

 

I. Initiativa Elvetiei impotriva emigratiei excesive:

La data de 9 februarie 2014 poporul Confederatiei Elvetiene a votat pentru stoparea emigratiei excesive, ceea ce va atrage dupa sine modificarea conditiilor de acordare a dreptului de emigrare in Confederatia Elvetiana. Constitutia obliga Guvernul si Parlamentulca in urma acestui vot, in interval de 3 ani sa limiteze posibilitatile de emigrare in Confederatia Elvetiana prin contingentarea emigrantilor (stabilirea anuala a unui numar maxim de emigranti). Pana la intrarea in vigoare a unei legi noi se va aplica in continuare Acordul de libera circulatie incheiat cu Uniunea Europeana.

 

II. Conditiile generale prevazute de Acordul de libera circulatie:

In baza Protocolului II al Acordului de libera circulatie intre Uniunea Europeana si Confederatia Elvetiana, care a intrat in vigoare la data de 1.06.2009, incepand cu aceasta data cetatenii romani si bulgari au posibilitatea de a trai si a munci in Elvetia.

Pentru Romania si Bulgaria au fost stabilite, la fel ca si in cazul statelor membre ale acordurilor anterioare, urmatoarele perioade de tranzitie menite sa asigure o deschidere treptata si controlata a pietei de munca:

 

  • I. Prima etapa: o perioada de sapte ani, respectiv pana la data de 1.06.2016 cand va exista un control al pietei fortei de munca, respectiv limitari ale dreptului de angajare in Elvetia. Aceste limitari se refera la stabilirea contingentelor, principiul prioritatii nationale si controlul conditiilor de munca.

  • II. A doua etapa: o perioada de trei ani, intre 2016 si 2019 cand se va trece la etapa unei libere circulatii neingradite dar cand va fi in vigoare o clauza de protectie speciala care va permite reducerea numarului de permise de munca, respectiv reintroducerea contingentelor in conditiile unei imigratii prea puternice.

Anul 2019 ar trebui sa marcheze trecerea la etapa unei libere circulatii neingradite.

1. Contingentele:

reprezinta numarul anual maxim de permise de munca pe care autoritatile elvetiene le vor acorda pentru lucratorii care provin din Romania si Bulgaria. Contingentele au fost stabilite pentru lucratorii din ambele tari si nu pentru fiecare tara in parte iar permisele de munca se vor acorda in ordinea solicitarii acestora.

Contingentele nu se distribuie cantonal ci trimestrial pentru toate cantoanele. Datele de distribuire a contingentelor sunt 1 iunie, 1 septembrie, 1 decembrie si 1 martie.

Numarul permiselor acordate se publica lunar in Monitor Zuwanderung: https://www.bfm.admin.ch//bfm/de/home/dokumentation/zahlen_und_fakten/auslaenderstatistik/monitor.html

Contingentele pentru Romania si Bulgaria dupa intrarea in vigoare a acordului privind libera circulatie la data de 1.06.2009, comunicate de catre Oficiul Federal de Migratie din Confederatia Elvetiana sunt urmatoarele:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Principiul prioritatii nationale:

inseamna prioritatea la angajare a cetatenilor elvetieni si ai statelor membre ale UE aderate anterior. Aceasta inseamna ca un angajator din Confederatia Elvetiana poate angaja un lucrator roman sau bulgar numai daca dovedeste autoritatilor ca pentru locul de munca respectiv nu a gasit un cetatean elvetian sau din celelalte 27 de state membre care au aderat anterior la UE. Angajatorul care doreste sa angajeze un lucrator roman sau bulgar este obligat sa justifice autoritatilor motivul pentru care respectivul loc de munca nu poate fi ocupat de un lucrator elvetian sau din celelalte state UE. Justificarea se va putea face prin dovada publicitatii si organizarea interviului sau a concursului pentru postul respectiv precum si prin explicarea necesitatii intrunirii de catre persoana angajata a unor calificari sau experiente specifice pe care ceilalti candidati nu le intrunesc (relatii de colaborare sau afaceri cu Romania, experienta de munca in Estul Europei, specializarea intr-un anumit domeniu, anii de experienta, cunoasterea anumitor limbi etc.).

3. Controlul conditiilor de munca:

inseamna ca salariile si conditiile contractelor de munca vor fi verificate pentru a nu se putea practica niveluri inferioare ale salariilor sau conditii dezavantajoase de munca in raport cu cele existente pe piata fortei de munca din Confederatia Elvetiana. Astfel inainte de a se elibera un permis de munca, Oficiul de munca al cantonului va controla nivelul salariului si conditiile de munca astfel incat sa previna angajarea de lucratori romani sau bulgari pentru salarii mai mici sau conditii de lucru inferioare celor prevazute de normele elvetiene. In Confederatia Elvetiana munca in absenta unui contract de munca (asa-numita „munca la negru”) este interzisa si sanctionata.

 

III. Procedura pentru obtinerea permiselor de munca:

1. Cautarea si gasirea unui contract de munca in Confederatia Elvetiana:

Confederatia Elvetiana si Uniunea Europeana au decis cooperarea in materie de distribuire a informatiilor in vederea ocuparii locurilor de munca. Locurile de munca vacante vor fi anuntate pe site-ul http://europa.eu/eures iar intern pe site-ul http://treffpunkt-arbeit.ch .

Aplicarea pentru slujbe poate avea loc din Romania sau din Confederatia Elvetiana. Persoanele care doresc sa se deplaseze personal in Elvetia in vederea gasirii unui loc de munca trebuie sa dispuna de mijloacele financiare necesare sederii. Se recomanda totodata sa posede o asigurare de calatorie. Aceste persoane pot intra in Elvetia fara viza si pot ramane pe teritoriul Elvetiei timp de 90 de zile fara a fi necesara solicitarea unui permis de sedere.

Daca sederea in vederea cautarii unui loc de munca pe teritoriul Elvetiei se prelungeste mai mult de 90 de zile, persoana va trebui sa solicite Oficiului de Migratie al cantonului in care locuieste un permis de sedere pentru inca 90 de zile. Acest permis poate fi prelungit pana la un an de zile daca se face dovada ca s-a cautat un loc de munca si ca sunt sanse reale sa se gaseasca unul. In toata perioada cat o persoana isi cauta un loc de munca, beneficiaza de consultanta din partea Oficiului Federal pentru Ocuparea Fortei de Munca la fel ca si cetatenii elvetieni. Mai multe informatii se gasesc la: http://www.rav.ch. Dovada cautarii unui loc de munca se face prin intocmirea unei liste cu firmele care au fost contactate sau unde au fost trimise aplicatii in vederea obtinerii unui loc de munca.

Nu vor fi acceptati in Elvetia solicitantii de ajutoare de somaj sau de ajutoare sociale.

2. Obtinerea acordului de la Oficiul de munca:

Angajatorul care doreste sa angajeze un cetatean roman sau bulgar va trebui sa prezinte Oficiului de Munca al cantonului modelul de contract, pentru a fi verificat sub aspectul respectarii nivelului salariului si a conditiilor de munca. Totodata angajatorul va trebui sa faca dovada respectarii principiului prioritatii nationale, respectiv a faptului ca nu a gasit pentru postul respectiv un angajat cetatean elvetian sau din celelalte 27 de state membre care au aderat anterior la UE sau sa explice de ce a fost preferat cetateanul roman sau bulgar. In functie de canton mai sunt solicitate de autoritati si alte acte doveditoare. Oficiul de Munca va elibera acordul de obtinere a permisului de munca.

3. Obtinerea permisului de munca:

Pentru obtinerea permisului de munca se va trimite la Oficiul cantonal de Migratie cererea tip de acordare a permisului, contractul de munca si acordul Oficiului de Munca. Daca numarul maxim anual de permise (contingentele) nu este epuizat, se va elibera permisul de munca.

Totodata este obligatoriu ca in primele 3 luni de la intrarea in tara sa incheie o asigurare de sanatate in Confederatia Elvetiana. Alegerea asiguratorului este la latitudinea fiecarei persoane in parte. Mai multe informatii pot fi accesate pe site-ul Oficiului Federal pentru Asigurari Medicale: http://www.kvg.org . Primele de asigurare ale diferitelor Case de asigurare se pot calcula comparativ http://www.comparis.ch/krankenkassen/default.aspx .

4. Tipuri de permise de munca:

Tip B (permis de sedere): eliberat pe baza unui contract de munca pe durata nedeterminata sau pe durata determinata mai mare de 1 an; valabil 5 ani;

Tip L (permis de scurta sedere): eliberat pe baza unui contract de munca pe durata determinata de pana la 1 an, sau pentru perioade de pregatire profesionala de pana la 1 an; valabil pe o durata egala cu durata contractului de munca sau a perioadei de pregatire profesionala de pana la un an;

Tip G (permis pentru activitati transfrontaliere): eliberat pentru lucratorii transfrontalieri; valabil pe o durata de pana la 1 an;

Tip C (rezidenta): eliberat in urma unei sederi pe teritoriul elvetian de cel putin 10 ani dintre care ultimii 5 ani neintrerupti (permisele pentru pregatire profesionala nu se iau in considerare); reprezinta rezidenta permanenta in Confederatia Elvetiana si nu mai e conditionat de existenta unui contract de munca.

5. Prelungirea, reinnoirea sau preschimbarea permiselor de munca:

Permisele de scurta sedere de tip L pentru munci calificate cu o durata maxima mai scurta de 4 luni nu se calculeaza din contingente insa prioritatea nationala si controlul conditiilor de munca sunt aplicabile si acestor tipuri de permise (Fac execeptie permisele pentru munci necalificate cum ar fi cele din domeniul agriculturii, care vor fi calculate din contingente). Acestea se pot prelungi fara a se calcula din contingente, daca se obtine un nou contract de munca, daca durata totala a ambelor permise nu va depasi 1 an (364 zile).

La expirarea unui permis de sedere (tip.B), acesta se poate prelungi cu inca 5 ani daca se poseda in continuare un contract de munca pe durata nedeterminata sau daca s-a incheiat un nou contract de munca pe durata mai mare de un an. Pentru persoanele care s-au aflat in somaj involuntar o perioada mai lunga de 12 luni, permisul se poate prelungi numai cu un an. Daca la finalul acestui an nu a incetat situatia de somaj, se stinge dreptul la un nou permis.

La expirarea unui permis de scurta sedere (tip.L), daca se obtine un nou contract de munca pentru o perioada care impreuna cu primul permis va depasi un an, permisul se reinnoieste pana la terminarea acestei perioade. Daca se obtine un nou contract de munca pe durata nedeterminata sau mai mare de un an, se va putea obtine in continuare un permis de sedere (tip.B). Daca nu se obtine un nou contract de munca, se poate cere si obtine un permis de sedere pe o durata de sase luni in vederea cautarii unui nou loc de munca.

Preschimbarea unui permis L in permis B poate avea loc daca timp de 30 de luni continuu sau cu intreruperi s-au detinut contracte de munca si permise de sedere afectate acestora in Confederatia Elvetiana. Conditia de baza este ca in momentul preschimbarii sa se detina un contract de munca de lunga durata sau sa se treaca la desfasurarea unei activitati independente. Preschimbarea va avea loc fara a mai numara un loc din contingentele afectate permiselor B si fara a mai fi necesara respectarea prioritatii nationale. La preschimbare se iau in considerare si permisele de scurta durata afectate contractelor sezoniere sau ale stagiarilor intrucat Acordul nu distinge intre diferitele tipuri de categorii de permise de scurta durata.

6. Situatii care pot sa intervina in derularea contractului de munca:

Persoanelor care la data intrarii in vigoare a Acordului de libera trecere se aflau in Confederatia Elvetiana in baza unui permis de scurta sau lunga sedere, nu li se mai aplica limitarile referitoare la prioritatea nationala, controlul conditiilor de munca si contingente.

Artistii si Artistele pot sa dobandeasca permise de sedere care nu se numara din contingente pentru o sedere de 8 luni in interiorul unui an de zile insa prioritatea nationala si contrulul conditiilor de munca sunt aplicabile.

Somajul involuntar, boala sau accidentul nu afecteaza dreptul de sedere. Persoanele care si-au pierdut permanent capacitatea de munca isi pastreaza dreptul de sedere. Persoanele care se pensioneaza pot sa ramana in Elvetia daca au locuit in Elvetia cel putin trei ani consecutiv si au lucrat cel putin 12 luni consecutiv inainte de a iesi la pensie.

Persoanele care isi schimba domiciliul au obligatia de a incunostiinta autoritatile locale atat la venirea cat si la plecarea din localitate.

Persoanele care se angajeaza sau isi schimba locul de munca au obligatia de a incunostiinta autoritatile pentru munca.

Persoanele care se afla in posesia unui permis de sedere au dreptul la reunificarea familiei (aducerea familiei in Elvetia) daca poseda suficiente mijloace financiare pentru intretinerea acestora si o locuinta corespunzatoare. Membrii de familie sunt considerati sotul/sotia, copiii pana la varsta de 21 de ani aflati in intretinere, parintii si socrii aflati in intretinere (pentru cei cu permis de munca!). Membrii de familie vor obtine un permis de sedere de aceeasi durata cu titularul dreptului si au la randul lor dreptul de a munci in Elvetia indiferent daca sunt la randul lor cetateni ai unor state membre UE sau nu. Copiii au dreptul de a urma o unitate de invatamant. Invatamantul este obligatoriu iar invatamntul public este gratuit incepand cu cei doi ani pregatitori anterior inceperii scolii.

 

IV. Procedura pentru obtinerea permiselor pentru desfasurarea activitatilor independente:

1. Indeplinirea conditiei generale privind detinerea mijloacelor financiare:

Principala conditie a acceptarii cetatenilor romani si bulgari sa desfasoare activitati lucrative independente pe teritoriul Elvetiei, presupune acoperirea activitatii economice din resurse proprii si pe riscul acestora.

2. Obtinerea permisului de sedere:

Solicitantii desfasurarii unei activitati independente pot solicita si obtine de la Oficiul de Migratie al cantonului in care vor locui, un permis de sedere valabil 5 ani, in masura in care vor putea demonstra ca sunt capabili sa desfasoare respectiva activitate independenta in Elvetia. Pentru a dovedi desfasurarea unei activitati independente sunt necesare urmatoarele: plan de afaceri, infiintarea unei firme, obtinerea certificatului de inregistrare, obtinerea recunoasterii sau autorizarii activitatii independente de catre autoritati, inregistrarea pentru plata asigurarilor sociale, inregistrarea pentru plata impozitelor, gasirea unor clienti sau parteneri de afaceri.

3. Situatii care pot sa intervina in desfasurarea activitatilor independente:

Lucratorii independenti au dreptul sa-si schimbe domiciliul cu obligatia de a anunta autoritatile locale (primariile) din localitatile din care si in care se muta.

Lucratorii independenti care se decid sa renunte la activitatea independenta beneficiaza de dreptul de a ocupa un loc de munca doar cu respectarea principiului prioritatii nationale.

 

V. Furnizarea de servicii transfrontaliere:

Acordul privind libera circulatie a persoanelor prevede si o liberalizare limitata a furnizarii de servicii transfrontaliere. Aceste prevederi se aplica furnizorilor de activitati lucrative independente si companiilor inregistrate intr-o tara membra UE care furnizeaza servicii in Confederatia Elvetiana.

Pentru o perioada de furnizare a serviciilor de pana la 90 de zile lucratoare pe an calendaristic in branse obisnuite nu este necesara obtinerea permiselor de sedere ci trebuie solicitata o autorizare speciala autoritatilor cantonale pentru munca. Aceasta autorizare trebuie solicitata autoritatilor cu cel putin 8 zile inainte de inceperea activitatii.

Pentru o perioada de furnizare a serviciilor mai lunga de 90 de zile lucratoare este necesara obtinerea permiselor de sedere inainte de inceperea actvitatii lucrative.

 

Totodata pentru bransele special reglementate ca si constructiile, curatatoriile industriale, gradinaritul si serviciile de securitate este necesara obtinerea permiselor de sedere inainte de inceperea activitatii lucrative.

Sunt exceptate de la dispozitiile Acordului privind libera trecere serviciile reglementate prin acorduri bilaterale UE-CH, cum sunt cele de achizitii publice, transport rutier, feroviar si aerian. Pentru aceste servicii sunt eliberate permise pentru durata prevazuta de furnizare. Activitatea de servicii din domeniile recrutare de personal sau servicii financiare nu intra in aceasta categorie si este necesara autorizare speciala.

 

VI. Procedura pentru obtinerea permiselor de studiu:
1. Indeplinirea conditiei generale privind posibilitatea intretinerii:

Cetatenii romani si bulgari care vor dori sa studieze in Confederatia Elvetiana trebuie sa dispuna de mijloacele financiare necesare pentru a se putea intretine pe toata durata studiului. In acest sens pot fi solicitate de catre autoritati extrase de cont sau alte dovezi sau garantii privind posibilitatile de intretinere (spatiul de locuit, rente, burse etc.)

Daca institutia de invatamant atesta faptul ca activitatea lucrativa nu va afecta procesul de invatamant, persoanele aflate in Elvetia la studiu sau pregatire profesionala pot munci maxim 15 ore pe saptamana iar in timpul vacantelor semestriale chiar norma intreaga. Persoanele care pe durata studiului doresc sa lucreze mai mult de 15 ore pe saptamana, vor fi tratate ca si forta de munca si vor trebui sa solicite un permis de munca.

2. Inscrierea la institutia de invatamant, de studiu sau de pregatire profesionala din Confederatia Elvetiana:

Pentru identificarea si gasirea formei de invatamant, de studiu sau de pregatire profesionala dorita pot fi consultate paginile de web ale institutiilor de invatamant si se va urmari indeplinirea conditiilor solicitate de catre acestea si care pot diferi de la o unitate la alta (ex. cunoasterea limbii de studiu; unele universitati pretind trecerea unui examen de limba sau prezentarea unor atestate de cunoastere a limbii). Pentru cei care au urmat o parte a anilor de studii in tara este posibil sa le fie recunoscuta aceasta perioada in functie de perioada de studiu si materiile de invatamant studiate. Cu privire la indeplinirea conditiilor impuse de institutiile de invatamant trebuie contactate in mod direct aceste institutii. Tot institutiile de invatamant sunt cele care dispun cu privire la acordarea burselor de studii.

Persoanele care doresc sa se deplaseze personal in Elvetia in vederea identificarii institutiei de invatamant pot intra in Elvetia fara viza si pot ramane pe teritoriul Elvetiei timp de 90 de zile fara a fi necesara solicitarea unui permis de sedere. Se recomanda sa se posede o asigurare medicala de calatorie.

Daca conditiile solicitate de institutia de invatamant sunt intrunite se poate solicita inscrierea la studiul sau pregatirea profesionala dorita.

Taxele si comisioanele percepute de universitatile elvetiene difera de la o institutie la alta si este posibil ca acestea sa fie mai mari pentru studentii Uniunii Europene decat pentru studentii elvetieni.

3. Obtinerea permisului de studii sau pregatire profesionala:

Pentru obtinerea permisului de studii se va depune la Oficiul cantonal de Migratie o cerere tip de acordare a permisului si dovezile de indeplinire a conditiilor enuntate: actul de inscriere la institutia de invatamant, contractul de inchiriere si dovada detinerii mijloacelor financiare.

Totodata este necesar ca in primele 3 luni de la stabilirea in tara sa se incheie o asigurare medicala de sanatate. Alegerea asiguratorului este la latitudinea fiecarei persoane in parte. Mai multe informatii pot fi accesate pe site-ul Oficiului Federal pentru Asigurari Medicale: http://www.kvg.org .

4. Tipuri de permise de studii:

Tip B: eliberat pentru o durata de studiu sau pregatire profesionala mai mare de 1 an; valabil 1 an; se reinnoieste anual pana la terminarea studiului sau pregatirii profesionale.

Tip L: eliberat pentru o durata de studiu sau de pregatire profesionala de pana la 1 an; valabil pe o durata egala cu durata studiului sau a perioadei de pregatire profesionala de pana la un an.

5. Situatii care pot sa apara pe durata studiului sau a perioadei de pregatire profesionala:

Persoanele care isi schimba domiciliul au obligatia de a incunostiinta autoritatile locale (primariile) atat la venirea cat si la plecarea din localitate.

Persoanele care se afla in posesia unui permis de sedere au dreptul la reunificarea familiei (aducerea familiei in Elvetia) daca poseda suficiente mijloace financiare pentru intretinerea acestora si o locuinta corespunzatoare. Membrii de familie sunt considerati sotul/sotia si copiii minori. Membrii de familie vor obtine un permis de sedere de aceeasi durata cu titularul dreptului si au la randul lor dreptul de a munci in Elvetia indiferent daca sunt la randul lor cetateni ai unor state membre UE sau nu. Copiii au dreptul de a urma o unitate de invatamant. Invatamantul este obligatoriu iar invatamantul public este gratuit incepand cu cei doi ani pregatitori anterior inceperii scolii.

Persoanele care au absolvit cursul sau institutia pentru care au dobandit permisul de studii pot sa incheie un contract de munca si sa obtina un drept de sedere in Confederatia Elvetiana doar cu respectarea conditiilor privind contingentele, prioritatea nationala si a controlului conditiilor de munca.

Persoanele care vin in Confederatia Elvetiana pentru doctorat sau postdoctorat la o universitate, un institut sau scoala de specialitate si care pentru aceasta vor desfasura o activitate lucrativa mai mult de 15 ore pe saptamana, vor putea dobandi un permis de munca daca salariul le va permite sa se intretina. Daca activitatea lucrativa nu va depasi 15 ore pe saptamana vor dobandi doar un permis de studii.

 

VII. Permisele pentru stagiari:

Stagiarilor care vin in Confederatia Elvetiana in baza Acordului privind schimbul de stagiari cu Romania si Bulgaria nu li se aplica principiul prioritatii nationale prevazut de Acordul privind libera circulatie. Stagiarii pot fi persoane intre 18 si 35 de ani care au absolvit cel putin 2 ani de pregatire profesionala. In loc ca acestia sa solicite autoritatilor din Confederatia Elvetiana emiterea unui permis de sedere de scurta sau lunga durata, este mai avantajos sa se adreseze autoritatilor competente din Romania (Ministerul Muncii si Protectiei Sociale) pentru a primi o autorizare de a lucra in Confederatia Elvetiana ca si stagiari. Acestia vor desfasura o activitate lucrativa, asociata eventual perfectionarii limbii si vor putea primi un permis special de scurta sedere cu o durata de regula de un an de zile, care se va putea prelungi cu maxim 6 luni si pentru care exista contingente (150 pe an). Acest tip de permis nu acorda mobilitatea lucrativa, deci o schimbare a locului de munca va fi posibila doar pentru motive speciale si doar cu acordul Oficiului federal pentru Migratie. Reuniunea familiala este posibila. Asigurarile de sanatate si accident sunt obligatorii.

La finalizarea acestui tip de permis de sedere, stagiarii vor putea obtine un permis de sedere normal de scurta sau de lunga durata doar cu respectarea conditiilor prevazute de Acordul privind libera circulatie: prioritatea nationala, controlul conditiilor de munca si contingentele aferente.

 

VIII. Permisele pentru Au-pair:

Statutul de Au-pair este o imbinare intre statutul de angajat si cel de student si de aceea se bucura de obtinerea permiselor de sedere in conditii mai avantajoase si nu trebuie respectat principiul prioritatii nationale. Se pot acorda permise de scurta durata de 1 an care vor putea fi prelungite doar o singura data inca un an. Permisele se deduc din contingentele pentru L. Aceste permise se acorda persoanelor intre 17 si 30 de ani care lucreaza in cadul familiilor in scopul perfectionarii cunostiintelor de limba si care vor urma in paralel si un curs de limba. Permisul obtinut ca si Au-pair permite mobilitatea geografica dar nu si mobilitatea profesionala. La finalizarea duratei de angajare ca si Au-pair se poate obtine un nou permis de sedere pentru o alta activitate lucrativa doar cu respectarea principiului prioritatii nationale.

 

IX. Recunoasterea diplomelor:

Tot in baza acestui acord exista o recunoastere reciproca a diplomelor profesionale. Pentru tarile membre ale UE sunt recunoscute, in principiu, calificarile profesionale daca acestea corespund unor standarde minime. Recunoasterea este pevazuta doar pentru profesii care sunt reglementate si recunoscute prin diplome oficiale. In plus este necesar ca formarea profesionala din diferitele tari sa aiba acelasi nivel. Un acord bilateral de recunoastere reciproca a diplomelor este incheiat de Confederatia Elvetiana cu fiecare dintre statele membre UE carora li se aplica Acordul de libera circulatie.

Informatii privind recunoasterea diplomelor se pot obtine de la Federal Office for Professional Education and Technology Berne www.bbt.admin.ch iar cu privire la recunoasterea gradelor universitare de la Swiss ENIC Berne www.crus.ch/deutsch/enic.

 

X. Recunoasterea profesiilor:

Uniunea Europeana a emis recomandari speciale pentru recunoasterea catorva activitati profesionale precum: medic, dentist, farmacist, chirurg veterinar, sora medicala, avocat si arhitect. Aceasta inseamna ca aceste persoane pot sa-si exercite profesia si in Elvetia. Mai multe informatii se pot obtine de la organizatiile profesionale ale fiecareia dintre aceste profesii in parte, din cantonul in care se doreste exercitarea profesiei (conditiile si procedurile pot sa difere de la un canton la altul).

 

XI. Sistemul de asigurari sociale:

Cu privire la sistemul de asigurari sociale, potrivit Acordului privind libera circulatie, fiecare tara isi pastreaza propriul sistem de asigurari sociale. Asigurarile vor fi insa coordonate astfel incat angajatii sa nu-si piarda drepturile sociale dobandite din munca intr-o alta tara, respectiv sa se tina cont de perioadele de timp lucrate si pe teritoriul celorlalte state.

 

XII. Permise de conducere:

Permisele de conducere nu intra sub incidenta Acordului privind libera circulatie a persoanelor, insa statul elvetian recunoaste si echivaleaza permisele de conducere obtinute in statele membre UE. Transcrierea permisului de conducere obținut în Romania poate avea loc în Elveția în decurs de un an de la data intrarii.

 

XIII. Achizitia de proprietati imobiliare in Elvetia:

Cetatenii europeni au aceleasi drepturi ca si cetatenii elvetieni in ceea ce priveste dobandirea proprietatilor imobiliare. Daca se paraseste Elvetia nu este obligatoriu sa se instraineze proprietatea.

 

Firmele de avocatura pot consilia sau reprezenta angajatorii, angajatii sau alte persoane interesate in vederea obtinerii permiselor de sedere, de munca sau de studii, atat pentu titulari cat si pentru membrii de familie ai acestora insa nu pot intermedia obtinerea contractelor de munca.

 

XIV. Cum se poate gasi un avocat in Elvetia:

Pe site-ul oficial al Uniunii Avocatilor din Elvetia, SAV (Schweizerischer Anwaltsverband) se afla un sistem de cautare in functie de canton, localitate, domeniul juridic, limba de comunicare, localitate, etc:

http://swisslawyers.begasoft.ch/Anwaltssuche.13.0.html

 

 

RAin - Avocat Camelia Costea


http://www.avocat-costea.ro

Avocat Elvetia-Romania/Rechtsanwalt Rumänien-Schweiz

bottom of page