top of page

 

Dreptul de munca si obţinerea permiselor de sedere si de munca în Elveţia
II. Procedura pentru obţinerea permiselor de muncă (versiune 2014)

 

Cetăţenii români trebuie să posede un permis de muncă încă din prima zi de desfăşurare a unei activităţi lucrative în Elveţia, chiar dacă activitatea lucrativă nu va depăşi 3 luni.Confederatia Elveţiană şi Uniunea Europeană au decis cooperarea în materie de distribuire a informaţiilor în vederea ocupării locurilor de muncă. Locurile de muncă vacante vor fi anunţate pe site-urile RAV şi EURES.


Persoanele care doresc să se deplaseze personal în Elveţia în vederea găsirii unui loc de muncă trebuie să dispună de mijloacele financiare necesare şederii. Se recomandă totodată să posede o asigurare de călătorie. Aceste persoane pot intra în Elveţia fără viză şi pot rămâne pe teritoriul Elveţiei timp de 90 de zile fără a fi necesară solicitarea unui permis de şedere. Este totuşi necesar ca în termen de 8 zile de la intrarea în ţară să se înregistraze la primăria de unde vor locui.


Dacă şederea în vederea căutării unui loc de muncă pe teritoriul Elveţiei se prelungeşte mai mult de 90 de zile, persoana va trebui să solicite Oficiului de migraţie al cantonului în care locuieşte un permis de şedere pentru încă 90 de zile. Acest permis poate fi prelungit până la un an de zile dacă se face dovada că s-a căutat un loc de muncă şi că sunt şanse reale să se găsească unul. În toată perioada cât o persoană îşi caută un loc de muncă, ea beneficiazaă de consultanţă din partea Oficiului federal pentru ocuparea forţei de muncă la fel ca şi cetăţenii elveţieni. Mai multe informaţii se găsesc pe site-ul RAV. Dovada căutării unui loc de muncă se face prin întocmirea unei liste cu firmele care au fost contactate în vederea obţinerii unui loc de muncă.


Totodată este obligatoriu ca în primele 3 luni de la stabilirea în ţară să încheie o asigurare de sănătate în Elveţia. Alegerea asiguratorului este la latitudinea fiecărei persoane în parte. Mai multe informaţii pot fi obţinute pe site-ul Oficiului federal
pentru asigurări medicale.

 

Angajatorul care doreşte să angajeze un cetăţean român sau bulgar va trebui să prezinte Oficiului de muncă al cantonului modelul de contract, pentru a fi verificat sub aspectul respectării nivelului salariului şi a condiţiilor de muncă. Totodată angajatorul va trebui să facă dovada respectării principiului priorităţii naţionale, respectiv a faptului că a facut publicitate postului dar nu a găsit pentru postul respectiv un angajat cetăţean elveţian sau din celelalte 27 de state membre care au aderat anterior la UE sau să explice de ce a fost preferat cetăţeanul român sau bulgar. Calificările deosebite se dovedesc prin CV, certificate de calificare, diplome şi scrisori de recomandare ale viitorului angajat. Mai este necesar ca în momentul depunerii cererii să nu fie epuizate contingentele de permise. Până la primirea permisului nu este permisă desfăşurarea activităţii lucrative, chiar dacă cererea a fost depusă.


În art. 10 (5b) al Acordului privind libera circulaţie (Freizügigkeitsabkommen) se prevede că dispoziţiile tranzitorii referitoare la prioritatea naţională şi controlul salariilor şi al condiţiilor de muncă nu se aplică pentru angajaţii şi independenţii care, la momentul intrării în vigoare a Protocolului la acest Acord privitor la România şi Bulgaria (la data de 1 iunie 2009), erau îndreptăţiţi la exercitarea unei activităţi lucrative în Elveţia. Aceste dispoziţii se aplică tuturor acelora care la data de 1 iunie 2009 desfăşurau o activitate lucrativă, precum şi acelora dintre doctoranzi şi postdoctoranzi care erau îndreptăţiţi la desfăşurarea unei activităţi lucrative mai mult de 15 ore pe săptămână.


După primirea primului permis de muncă angajatul se bucură de mobilitate geografică şi ocupaţională, adică va putea schimba locul de muncă şi cantonul în care locuieşte fără a mai fi nevoit să îndeplinească procedura obţinerii unui nou permis de muncă. Este necesară totuşi dezînregistrarea din localitatea din care se pleacă şi înregistrarea în localitatea în care se instalează, la autorităţile locale, după cum este necesar să se informeze Oficiul pentru muncă despre schimbarea locului de muncă. Noul permis se va elibera automat, fără a mai fi necesară desfăşurarea unei alte proceduri.

 

RAin - Avocat Camelia Costea


http://www.avocat-costea.ro

Avocat Elvetia-Romania/Rechtsanwalt Rumänien-Schweiz

bottom of page