top of page

 

Dreptul de munca si obtinerea permiselor de sedere si de munca in Elvetia
I. Consideraţii generale (versiune 2014)

 

Acordul privind libera circulaţie dintre Elveţia şi Uniunea Europeană (Freizügigkeitsabkommen) înseamnă introducerea treptată a liberei circulaţii a persoanelor fizice între Elveţia şi UE; pot beneficia de acest tratament numai cei care au un contract de muncă valabil sau care desfăşoară activităţi independente sau pot demonstra suficiente resurse financiare şi posedă asigurări de sănătate precum şi membrii de familie ai acestora. Libera circulaţie a persoanelor nu se aplică pentru şomeri, pentru solicitanţi de ajutoare sociale, pentru persoane care nu pot face dovada unui domiciliu şi a unui contract de muncă valabil. Diplomele şi certificatele profesionale sunt recunoscute reciproc, prin acorduri bilaterale cu statele UE, iar sistemele de securitate socială sunt coordonate.


Se face deosebire între dreptul la şedere şi dreptul la muncă, după cum se face deosebire între desfăşurarea unei activităţi lucrative independente şi desfăşurarea unei activităţi lucrative ca şi angajat.


Primul acord a fost încheiat cu primele 15 state membre ale UE: Germania, Franţa, Italia, Austria, Spania, Portugalia, Belgia, Olanda, Luxemburg, Danemarca, Suedia, Finlanda, Marea Britanie, Irlanda, Grecia, plus Malta şi Cipru, precum şi cu ţările AELS (EFTA), Lichtenstein, Norvegia, Islanda şi a fost votat de către elveţieni în 2000, intrând în vigoare la data de 1 iunie 2002. Acordul privind libera circulaţie a fost extins pentru celelalte 8 noi state care au aderat la UE la data de 1 iunie 2004, şi anume Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, Slovenia; a fost votat de către elveţieni în 2005 şi a intrat în vigoare în 2006. Pentru aceste ţări care au parcurs deja etapele anterioare de limitări ale liberei circulaţii, s-a trecut deja la etapa de liberă circulaţie neîngrădită a persoanelor.


Aceasta înseamnă că desfăşurarea activităţilor lucrative sau schimbarea locului de muncă în Elveţia sunt posibile fără restricţii, fiind necesar doar ca angajatorii să anunţe şi să înregistreze la primărie contractele de muncă ale angajaţilor din aceste state. Până în cursul anului 2014 este în vigoare însă o clauză de protecţie care va permite reintroducerea contingentelor în situaţia unei emigraţii
masive.

 

România şi Bulgaria au aderat la UE în 2007. Acordul privind libera circulaţie a fost extins pentru aceste 2 noi state , fiind supus referendumului la data de 8 februarie 2009 şi a intrat în vigoare la data de 1 iunie 2009. Pentru România şi Bulgaria au fost stabilite, de către Elveţia, în cadrul acordului UE-2 convenit cu UE, la fel perioade de tranziţie. Într-o primă etapă de şapte ani de la intrarea în vigoare a acordului, respectiv până la data de 1 iunie 2016, va exista, la fel ca şi în cazul statelor membre ale acordurilor anterioare, un control al pieţei de muncă, respectiv limitări ale dreptului de angajare în Elveţia. Trecerea în cursul anului 2016 la etapa unei libere circulaţii neîngrădite se va suprapune, în primii trei ani, până în cursul anului 2019, cu perioada clauzei de protecţie specială care permite reducerea numărului de permise de rezidenţă, respectiv reintroducerea contingentelor, în
condiţiile unei imigraţii prea puternice. Aceste dispoziţii tranzitorii sunt menite să asigure o deschidere treptată şi controlată a pieţei de muncă.


Limitările dreptului la angajare se referă la:


1. Principiul priorităţii naţionale: înseamnă prioritatea la angajare a cetăţenilor elveţieni şi ai statelor membre ale UE aderate anterior. Aceasta înseamnă că un angajator elveţian poate angaja un lucrător român sau bulgar numai dacă dovedeşte că pentru locul de muncă respectiv nu a găsit un cetăţean elveţian sau din celelalte state membre care au aderat anterior la UE. Angajatorul care doreşte sa angajeze un lucrător român sau bulgar este obligat să justifice autorităţilor motivul pentru care respectivul loc de muncă nu poate fi ocupat de un lucrător elveţian sau din celelalte state UE. Justificarea se va putea face prin dovada publicităţii postului la RAV, prin organizarea interviului sau a concursului pentru postul respectiv şi prin explicarea necesităţii întrunirii de către persoana angajată a unor calificări sau experienţe specifice (pregătire profesională sau calificare deosebită, cursuri de specialitate,
experienţa de lungă durată, cunoaşterea anumitor limbi, relaţii de colaborare sau afaceri cu anumite state, experienţa de munca în anumite state etc).


2. Controlul condiţiilor de muncă: înseamnă că salariile şi condiţiile contractelor de muncă vor fi verificate pentru a nu se putea practica niveluri inferioare ale salariilor sau condiţii dezavantajoase de muncă în raport cu cele existente pe piaţa forţei de muncă. Astfel, înainte de a se elibera un permis de muncă, Oficiul de muncă al cantonului va controla nivelul salariului şi condiţiile de muncă, astfel încât să prevină angajarea de lucrători români sau bulgari pentru salarii mai mici sau condiţii de lucru inferioare celor prevăzute de normele elveţiene. În Elveţia munca în absenţa unui contract de muncă (aşa-numita „muncă la negru”) este interzisă şi sancţionată.

 

3. Contingentele: reprezintă numărul anual maxim de permise de muncă pe care autorităţile elveţiene le vor acorda pentru lucrătorii care provin din România şi Bulgaria. Contingentele au fost stabilite pentru lucrătorii din ambele ţări şi nu pentru fiecare ţară în parte; ele se împart trimestrial iar permisele de muncă se vor acorda în ordinea solicitării acestora.


Contingentele pentru UE-2: România şi Bulgaria, după intrarea în vigoare a Acordului privind libera circulaţie la data de 1 iunie 2009, prezentate de către Oficiul federal de migraţie din Elveţia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cifrele oficiale referitoare la repartizarea permiselor din contingentele alocate sunt publicate lunar pe:
https://www.bfm.admin.ch//content/bfm/de/home/dokumentation/zahlen_und_fakten/auslaenderstatistik/monitor.html
 

 

RAin - Avocat Camelia Costea


http://www.avocat-costea.ro

Avocat Elvetia-Romania/Rechtsanwalt Rumänien-Schweiz

bottom of page