top of page

 

Dreptul de munca si obţinerea permiselor de sedere si de munca în Elveţia
VII. Situaţii care pot să intervină în derularea contractului de muncă (versiune 2014)

 

 

  • Somajul involuntar, boala sau accidentul nu afectează dreptul de şedere.

  • Persoanele care şi-au pierdut permanent capacitatea de muncă au drept de şedere încă 2 ani.

  • Persoanele care se pensionează pot să rămână în Elveţia dacă au locuit în Elveţia cel puţin trei ani consecutiv şi au lucrat cel puţin 12 luni consecutiv înainte de a ieşi la pensie.

  • Persoanele care după data de 1 iunie 2009 se vor afla în posesia unui permis de şedere (tip B), după care vor părăsi Elveţia, vor putea reveni pentru a lucra în Elveţia încă 6 luni de la plecare.

  • Persoanele care îşi schimbă domiciliul sau locul de muncă au obligaţia de a aduce la cunoştinţa autorităţilor locale (primăriile) atât la venirea cât şi la plecarea din localitate.

  • Lucrătorii independenţi care se decid să renunţe la activitatea independentă beneficiază de dreptul de a ocupa un loc de muncă, doar cu respectarea condiţiilor pentru permisele de muncă.

 

Persoanele care se află în posesia unui permis de şedere au dreptul la reunificarea familiei (aducerea familiei în Elveţia) dacă posedă suficiente  mijloace financiare pentru întreţinerea acestora şi o locuinţă corespunzătoare. Membrii de familie sunt consideraţi pentru studenţi doar soţul/soţia, copiii până la vârsta de 21 de ani aflaţi în întreţinere, iar pentru cei cu permis de muncă şi părinţii şi socrii aflaţi în întreţinere.


Membrii de familie vor obţine un permis de şedere de aceeaşi durată cu titularul dreptului şi au, la rândul lor, dreptul de a munci în Elveţia, indiferent dacă sunt la rândul lor cetăţeni ai unor state membre UE sau nu.


Copiii au dreptul de a urma o unitate de învăţământ. Învăţământul este obligatoriu iar învăţământul public este gratuit începând cu cei doi ani pregătitori anterior începerii şcolii.
 

 

RAin - Avocat Camelia Costea


http://www.avocat-costea.ro

Avocat Elvetia-Romania/Rechtsanwalt Rumänien-Schweiz

bottom of page