top of page

 

Dreptul de munca si obţinerea permiselor de sedere si de munca în Elveţia
VI. Tipuri de permise (versiune 2014)

 

Tip B (permis de şedere):

 

  • eliberat pe baza unui contract de muncă pe durată nedeterminată sau pe durata determinată mai mare de 1 an cu valabilitate de 5 ani;

  • eliberat pentru o durată de studiu sau pregătire profesională mai mare de 1 an cu valabilitate de 1 an, se reînnoieşte anual până la terminarea studiului sau pregătirii profesionale.

 

La expirarea unui permis de şedere (tip B), acesta se poate prelungi cu încă 5 ani dacă se posedă în continuare un contract de muncă pe durată nedeterminată sau dacă s-a încheiat un nou contract de muncă pe durată mai mare de un an. Pentru
persoanele care s-au aflat în somaj involuntar o perioadă mai lungă de 12 luni, permisul se poate prelungi numai cu un an.

 

Tip L (permis de scurtă şedere):

 

  • eliberat pe baza unui contract de muncă pe durată determinată de până la 1 an, sau pentru perioade de până la 1 an, valabil pe o durată egală cu durata contractului de muncă de până la un an;

  • eliberat pentru o durată de studiu sau de pregătire profesională de până la 1 an, valabil pe o durată egală cu durata studiului sau a perioadei de pregătire profesională de până la un an;

  • eliberat pentru o persoană care doreşte să caute de muncă în Elvetia, se eliberează pe o durată de 6 luni, se poate prelungi o singură dată, nu conferă drept de muncă;

  • eliberat în locul permisului B după epuizarea contingentelor de permise B.


La expirarea unui permis de scurtă şedere (tip L), se poate obţine un permis de şedere pe o durată de şase luni în vederea căutarii unui nou contract de muncă. Dacă se obţine un nou contract de muncă pentru o perioadă mai mică de un an, permisul se prelungeşte până la terminarea acestei perioade. Dacă se obţine un nou contract de muncă pe durată nedeterminată sau mai mare de un an, se va putea obţine în continuare un permis de şedere (tip B).
 

Tip G (permis pentru activităţi transfrontaliere)

 

  • eliberat pentru lucrătorii transfrontalieri; valabil pe o durată de până la 1 an;


Tip C (rezidenţa): reprezintă rezidenţa permanentă în Elveţia (Art. 34 AuG):

 

  • eliberat în urma unei şederi pe teritoriul elveţian cu permise de scurtă şedere şi permise de şedere de cel puţin 10 ani, dintre care ultimii 5 ani neîntrerupt cu permis de şedere;

  • eliberat după o şedere neîntreruptă cu permis de şedere (Tip B) de cel puţin 5 ani dacă există motive importante sau dovezi temeinice de integrare şi bună cunoaştere a unei limbi oficiale.


În ambele situaţii condiţia necesară este ca să nu existe motivele de retragere a permisului prevăzute în Art. 62 AuG (declaraţii false în faţa autorităţilor pentru obţinerea permisului; condamnarea penală; ameninţarea ordinii şi siguranţei naţionale şi internaţionale; neîntrunirea condiţiilor prevăzute de lege; apelarea la ajutoare sociale).


Perioadele de şedere tranzitorii (cu întreruperi) nu se vor lua în considerare la calcularea perioadelor de şedere neîntreruptă de 5 ani (prevăzute mai sus). Perioadele de şedere pentru pregătirea profesională - studii se vor lua în considerare dacă, imediat după terminarea acestora, persoana va avea o şedere neîntreruptă de 2 ani în baza unui permis de muncă (Tip B, de lungă durată).

 

Pentru doctoranzi şi postdoctoranzi care în desfăşurarea activităţii ştiinţifice deţin şi un contract de muncă pentru o activitate lucrativă care depăşeşte 15 ore pe săptămână, fiind consideraţi angajaţi, acest termen se calculează retroactiv de la data la care au început activitatea lucrativă, dacă la terminarea activităţii ştiinţifice încheie cu un angajator un contract de muncă cu o durată mai mare de un an. Pentru ceilalţi doctoranzi şi postdoctoranzi se aplică condiţiile celor aflaţi la pregătire
profesională - studii.


În aprecierea dovezilor de integrare trebuie aduse argumente şi dovezi determinante.

 

 

RAin - Avocat Camelia Costea


http://www.avocat-costea.ro

Avocat Elvetia-Romania/Rechtsanwalt Rumänien-Schweiz

bottom of page