top of page

 

Dreptul de munca si obţinerea permiselor de sedere si de munca în Elveţia
III. Procedura pentru obţinerea permiselor de muncă pentru desfăşurarea activităţilor
independente (versiune 2014)

 

Principala condiţie a acceptării cetăţenilor români şi bulgari să desfăşoare activităţi lucrative independente pe teritoriul Elveţiei presupune acoperirea activităţii economice din resurse proprii şi pe riscul acestora.


Solicitanţii desfăşurarii unei activităţi independente pot solicita un permis de şedere doar în măsura în care vor putea demonstra că sunt capabili să desfăşoare respectiva activitate independentă în Elveţia şi vor obţine un permis de şedere valabil 5 ani. Desfăşurarea activităţii independente este supusă autorizării autorităţilor cantonale şi numai după ce se va obţine acest aviz se va putea obţine şi permisul de şedere.


Sunt considerate dovezi ale desfăşurării unei activităţi independente: actul de înfiinţare a firmei, extrasul contului bancar, certificatul de înregistrare a firmei, extrasul asigurării sociale, extrasul plăţii impozitelor şi contractele de parteneriat sau chitanţele eliberate pentru activitatea desfăşurată.


Persoanele independente îşi plătesc singure contribuţiile de asigurări sociale şi nu beneficiază de ajutor de somaj. Totodată trecerea la desfăşurarea unei activităţi lucrative va presupune parcurgerea procedurii privitoare la respectarea principiului priorităţii naţionale.

 

RAin - Avocat Camelia Costea


http://www.avocat-costea.ro

Avocat Elvetia-Romania/Rechtsanwalt Rumänien-Schweiz

bottom of page